NB! I bruks- og monteringsanvisningen for Mill Glass er det oppgitt feil minimumsavstander for montering av ovnen. De korrekte minimumsavstandene er 10 cm til alle sider. Klikk her for nedlasting av oppdatert versjon.

Nettsiden oppleves best i Chrome, Safari og IE10.